Sint Willebrordusgilde Esch
Dit is de website van ons gilde.
Door op onderstaande links te klikken
kunt u stapsgewijs de geschiedenis en
activiteiten van ons gilde volgen.
Webmaster: Wim van der Pasch
tel: 0411-601714
e-mail: wimenmariavdpasch@gmail.com
Deken-schrijver: Leo Konings
tel: 073-6907625
e-mail: l.j.konings@hetnet.nl
www.sintwillebrordusgilde.nl