Gildestandaard Sint Willebrordusgilde Esch
De huidige standaard van het Essche gilde is vervaardigd in 1975. Het medaillon van de standaard is
geschilderd door Mevr. S.A.J. van Lanschot te Sint Michielsgestel.
De standaard is verder vervaardigd door de witte zusters van O.L.V. van Afrika van het klooster
Santa Monica te Esch.

Het Essche gilde heeft er steeds voor gekozen om een versleten standaard zo nauwkeurig mogelijk
na te maken. Voor de huidige standaard hebben 2 voorgaande model gestaan waarvan de oudste is
gedateerd 1786. En de jongste werd vervaardigd in 1954 (een uitzondering hierop is de standaard uit
1843 die aan het gilde werd geschonken door Jhr. Antoni Martini te Vught).
In het medaillon is de patroonheilige St. Willibrord afgebeeld staande bij een houten vat waarop zijn
kruisstaf rust en waaruit water stroomt. De staf draagt hij in de verkeerde (rechter) hand. Naast hem
staat de huidige uit 1927 daterende Essche parochiekerk afgebeeld, gezien vanaf de zuidzijde. In de
onderrand van het medaillon staat de tekst:
"Sint Willebrordusgilde Esch 1975".

De standdard heeft een afmeting van 133 x 195 cm, gemeten tot de beide punten. De inkeping tussen
de punten is 45 cm diep.

Ook de standdaard wordt om de 4 jaar verpacht aan de meestbiedende. Deze heeft hiermee een zetel
in de overheid van het gilde en is gerechtigd de standaard in de optocht te dragen.
Helaas heeft het gilde sinds 30 jaar geen standaardruiter meer.
In 2014 is de standaard gerestaureerd