Algemeen schutterskampioenschap
opgelegd en vrije hand
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
René Langenhuijsen
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Joop van Roosmalen
Jeroen van de Ven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adie Verhoeven
Frank van der Pasch
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Jack van Bragt
Frank van der Pasch
Kermiswisselbeker opgelegd
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Adrie Verhoeven
Adrie van Rooy
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie van Rooy
Willy van Hommel
Willy van Hommel
Hans van Schijndel
Adrie Verhoeven
Leo Konings
Joop van Roosmalen
Adrie van Rooy
Stefan van Roosmalen
Jeroen van de Ven
Adrie van Rooy
Jeroen van de Ven
Leo Konings
Stefan van Roosmalen
Jeroen van de Ven
Jeroen van de Ven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Frans van Eijndhoven
Joop van Roosmalen
Joop van Roosmalen
Frans van Eijndhoven
Casper van de Ven
Frank van der Pasch
Niet verschoten
Kermiswisselbeker vrije-hand
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2016
2017
Leo Konings Wz.
Leo Konings Wz.
Frank van der Pasch
Adrie van Rooy
Adrie Verhoeven
Wim Franken
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Frank van der Pasch
Stefan van Roosmalen
Frank van der Pasch
Adrie Verhoeven
René Langenhuijsen
Hans van Schijndel
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Hans van Schijndel
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie van Rooy
Jeroen van de Ven
Martien Verhoeven
Niet verschoten
Niet verschoten
Niet verschoten
Niet verschoten

Schietkampioen opgelegd
1999
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Cor Doggen
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Cor Doggen
Adrie Verhoeven
Henk Huijbers
Adrie Verhoeven
René Langenhuijsen
Jeroen van de Ven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
René Langenhuijsen
Stefan van Roosmalen
Jeroen van de Ven
Jeroen van de Ven
Jeroen van de Ven
Jeroen van de Ven
Joop van Roosmalen
Adrie Verhoeven
Jeroen van de Ven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Jeroen van de Ven
Jeroen van de Ven
Adrie Verhoeven
Jeroen van de Ven
Adrie Verhoeven
Jack van Bragt
Jeroen van de Ven
Schietkampioen vrije-hand
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Frank van der Pasch
Adrie van Rooy
Frank van der Pasch
Frank van der Pasch
Adrie Verhoeven
Frank van der Pasch
Adrie Verhoeven
Frank van der Pasch
Frank van der Pasch
Adrie Verhoeven
Frank van der Pasch
Frank van der Pasch
Frank van der Pasch
Frank van der Pasch
Frank van der Pasch
Adrie Verhoeven
Frank van der Pasch
Frank van der Pasch
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Adrie Verhoeven
Frank van der Pasch
Adrie Verhoeven
Frank van der Pasch
Frank van der Pasch
Adrie Verhoeven
Jack van Bragt
Frank van der Pasch

Teerdag wisselbeker
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fons van der Heijden
Stefan van Roosmalen
Joop van Roosmalen
Frank van der Pasch
Maria van der Pasch
Jack van Bragt
Adrie Verhoeven
Wim Franken
Sjaan Franken
Wim van der Pasch
Frans van Eijndhoven
Adrie Verhoeven
Jeroen van de Ven
Leo Konings Wz.
Wim van der Pasch
Jacques van de Hoven
Jeu de Boules wisseltrofee
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maria en Wim van der Pasch
Hans Geeraets
Greet van Roosmalen en Wim Franken
Joop van Roosmalen
Sjaan Franken
Sjaan Franken en Jos van Eijndhoven
Wim Franken
Nico van Bragt
Willy van Hommel
Sjaan Franken
Wim van der Pasch
Jo van Eijndhoven
Jo van Eijndhoven
Maria van der Pasch
Joop van Roosmalen
Jos van Eijndhoven
Geen uitreiking
Geen uitreiking
Aswin Rutten
Nico van Bragt
Jos van Eijndhoven
Wim van der Pasch
Jeugdkampioen schieten opgelegd
Casper van de Ven
John van Krieken
Casper van de Ven
John van Krieken
Mark van Bragt
Mark van Bragt
2012
2013
2014
2015
2016
2017