Sinds de oprichting van de kring Maasland van de Noordbrabantse federatie van schuttersgilden in
1935, waarvan het Sint Willebrordusgilde van begin af aan lid is geweest heeft het gilde diverse
hoogtepunten gekend. Slechts de belangrijkste feiten worden hier genoemd, met het jaartal waarin
ze plaatsvonden.

1935: Het gilde neemt deel aan het gildefeest in 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van het 750 jarig
bestaan van de stad.

1950: 350 jarig bestaan, Kringgildendag met 17 gilden. (1e maal)

1956: Het eerste gildekostuum, bestaande uit een rode baret, rode tuniek, zwarte kniebroek en witte
kousen. (voorheen alleen sjerpen).

1967: Gildendag kring Maasland. (2e maal)

1969: Nieuw gildevaandel vervaardigd.

1972: 400 jarig bestaan, kringgildendag met 29 gilden. (3e maal)

1973: Nieuwe kostuums aangeschaft.
Het Mariakapelletje op de Heikant wordt door het Sint Willebrordusgilde onder hun bescherming
genomen.

1977: Koningsscepter aangeboden door juwelier Van Amelsfoort uit Vught.

1979: Het gilde brengt een vendelgroet aan Commissaris der Koningin de heer J.D. van der Harten,
aan wie een houten koningsvogel wordt aangeboden.

1980: Ditmaal wordt aan de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. Bluyssen, een vendelgroet
gebracht. Hem wordt namens het gilde een zilveren schild opgespeld.

1983: Op 31 mei is het gilde aanwezig in de St. Jan in Den Bosch ter opluistering van de Eucharistie
t.g.v. het afscheid van de heer J.D. van der Harten als commissaris der Koningin in NNoord-Brabant.

1987: Het Essche viertal wordt in Luijksgestel korpskampioen van de Noordbrabantse federatie van
schuttersgilden.

1988: Door in 1987 het korpskampioenschap gewonnen te hebben mocht het Essche gilde het
federatietoernooi geweerschieten organiseren.
Ook nu werd het korps uit Esch eerste en het individueel kampioenschap werd ook door een Essche
schutter gewonnen. (26 viertallen deden hieraan mee).

1989: Nieuw vaandel geschonken door Cor van der Zanden.

1990: Vrouwen mogen mee schieten maar nog geen lid worden.
Viertaltoernooi ten bate van "Werk aan de Kerk".
Gildenheer Cees Konings schenkt het gilde een nieuwe hoofdmanstaf.

1992: Milieuproblemen
Na ruim 75 jaar geschoten te hebben in de tuin van café "De Twee Zwaantjes" werd in de zomer van
1991 op bevel van de Raad van Staten het schieten stop gelegd.
Gelukkig konden we het seizoen bij het bevriende gilde van Berkel-Enschot op hun terrein afwerken.
We zaten met de handen in het haar.
Maar onze dorpsgenoot Jos Timmermans en gemeente Esch boden ons de helpende hand.
Ook gildenheer burgemeester W. Letschert zette er zijn schouders onder en met resultaat.
Op onze nieuwe plannen werd geen bezwaar ingediend, we konden voldoen aan alle voorschriften
van gemeente en hinderwet.

Hierop namen we financieel deskundige Joop van der Groen in de arm en hij heeft ons door de
moeilijkheden heen gesleept.
Hij stelde een meerjarenplan voor:
Begroting meerjarenplan 1992- 1997
f 140.000,--
Schietterrein f 68.500,--
Eigen werk f 45.000,--
Schutterskamer f 30.000,--
Gemeente f 10.000,--
Gildenkostuums f 40.000,--
425 jarig feest f 10.000,--

Een groot aantal leden wilde een renteloze lening aan het gilde geven van gezamenlijk f 15.000
Het was een hele uitdaging maar bestuur en leden hadden er wel vertrouwen in en begonnen met
verschillende acties.
Er werd een grote loterij op touw gezet.
Verdubbeling van contributie.
Hulp van sponsors en particulieren.
Fietstocht naar Lourdes door Toon Verbruggen bracht f 5500,-- op.
Hiervan gingen ook nog 2 zieken naar Lourdes.
Maart 1992 begonnen met het schietterrein op het Sportpark.
Er moesten twee grote schietmasten gemaakt worden.
Door een aantal actieve leden werd bijna dagelijks gelast aan deze schietmasten en na twee
maanden was het resultaat te zien.
De genie uit Vught heeft ons vervolgens geholpen om met hun kraanmateriaal de masten overeind te
zetten wat een heel spektakel was.
Daarna moesten er twee grote schietbakken gelast en geplaatst worden
waar 18 vogels in gemonteerd werden.
Er moest een nieuwe toegangsweg gemaakt worden over de hele lengte van het voetbalveld.
Er is veel bier verzet, maar ook enorm veel werk.

Burgemeester Letschert vertelde toendertijd dat de bestrating gelegd kon worden met de bierdopjes
die door de vrijwilligers verbruikt werden.
Ook was er ruimte om twee jeu de boulesbanen aan te leggen, dit alles moest over het voetbalveld
met kruiwagens worden aangevoerd.
Er was een goede samenwerking met voetbal en korfbalclub, verschillende leden melden zich aan
als vrijwilliger.
Al deze werkzaamheden heeft het gilde goed gedaan. Er ontstond een hechte groep, de leden wisten
waar ze mee bezig waren, en het werk gaf ze ook nog veel plezier.
Maar ook onze vrouwen en partners hebben hun steentje bijgedragen, door hun inzet, maar ook
door vaak alleen thuis te moeten zitten.

1992: Opening nieuwe schietaccomodatie.
In augustus 1992 was het dan zover dat de ingebruikneming van de schietbomen kon plaats vinden.
Maar we hadden nog geen onderdak. Daarom werd een oude directiekeet aangeschaft voor tijdelijk
onderdak.
Fundamenten werden gestort voor de nieuwe schutskamer, alles volgens voorschriften van onze
eigen architect en uitvoerder Joop van Roosmalen.

1993: Toon Verbruggen sponsor-fietstocht naar Lourdes (f 5500,--).

1994: In maart 1994 werd gestart met de bouw van de nieuwe schutskamer.
Ook hier is er weer zeer veel tijd in gestoken door veel vrijwilligers.
In augustus 1994 kon dan eindelijk de opening plaatsvinden van de schutskamer en hierbij werden
alle bouwactiviteiten afgesloten.

Wim van der Pasch wordt in 1995 hoofdman.

1995: Door ons aan te melden bij de Heidemij voor de leefbaarheidsprijs
voor de werkzaamheden
van onze schutskamer wisten we de prijs "Kern met Pit" te winnen wat ons f 1000,-- opbracht.
Door nieuwe milieueisen moet het hele terrein onder de schietbomen
verhard worden.

1997: Nieuwe gildenkostuums aangeschaft f 42.000,- 28 stuks

Gildenfeest 425 jarig bestaan: (4e maal) H. Mis door bisschop Mgr. Ter Schure
Aanwezig Commissaris Houben, Mgr. Bluijsen
175 stuks wedstrijdzilver
55 gilden deelgenomen
6 ha. Wedstrijdterrein, 13 velden en 13 schietbomen
een 28 meter hoge voetboog opgesteld

2000: Vrijwilligers hebben de bouw van een nieuwe berging op hun schouders genomen,een mooie
ruimte waar we nu onze spullen goed in op kunnen bergen.
Door weer nieuwe milieuwetten moeten ricochetvangers geplaatst worden.
Alles moet weer aangepast worden en nu komen er 8 ricochetvangers waarin
elk 3 vogels geplaatst kunnen worden. Hier hangt ook weer een kostenplaatje van f 12.000,-- aan een
niet geringe bedrag.
Het nieuwe schutshuis wordt café/zaal "Het Essche Pumpke".
De statuten van het gilde worden gewijzigd, zodat ook vrouwen lid van
het St. Willebrordusgilde kunnen worden. Vijf vrouwen werden lid.
Jeroen van de Ven, Adrie Verhoeven, Silvia Verhoeven en René Langenhuijsen
worden Nederlands Kampioen bij het opgelegd schieten.

2003: Het Essche gilde organiseerde het Nederlands Kampioenschap opgelegd schieten.

2004: Het gilde heeft een nieuw hoofdmanschild laten maken.

2005: Hoofdman Wim van der Pasch schiet zich tot Koning van ons gilde.

2006: Gildenheer Cees Konings schenkt voor de tweede keer 29 schietjassen voor de schutters van
ons gilde.
Alphons van der Heijden wordt gekozen als nieuwe hoofdman.

2008: Het Koningszilver is aan restauratie toe.
Door collecte van het Anjerfons en sponsors werd er ruim € 5000,00
bij elkaar gebracht om het zilver in de oude staat te behouden en voor het nageslacht te bewaren.

2009: Adrie Verhoeven schiet zich tot Koning van ons gilde.
Uitbreiding van ons schietterrein en plaatsing van twee kruisboogbomen.
Aanleg van twee jeu de boulesbanen.

2012: Jeroen van de Ven wordt gekozen als nieuwe hoofdman.
Een viertal van ons gilde schiet zich tot Nederlandskampioen.

2013: Deken-schrijver Leo Konings Wz. schiet zich tot Koning van ons gilde.
Het Essche gilde organiseerde het Nederlands Kampioenschap opgelegd schieten.

2014: Nieuwe traditie ingevoerd: Schieten voor Jeugdprins, Burgerkoning en Burger jeugdprins.

2017: Deken-Schrijver Leo Konings Wz. schiet zich voor de tweede keer tot Koning van ons gilde.

Hoogtepunten in ons gilde vanaf 1935