Gildevaandel Sint Willebrordusgilde Esch
Het voorlaatste vaandel van het Sint Willebrordusgilde Esch is vervaardigd in 1989 door Mevr. S.A.J. van
Lanschot te Sint-Michielsgestel. Hat is geschonken door de beschermheer C. van der Zanden en zijn
echtgenote. Het vaandel is geschilderd opzijde.
Het gilde heeft er steeds voor gekozen om een versleten vaandel zou nauwkeurig mogelijk na te maken.
Voor dit vaandel hebben een drietal vorige vaandels model gestaan waarvan het oudste bekende vaandel in
1893 aan het gilde werd geschonken door de familie Van Rijckevorsel-Westerwoud die destijds het
landgoed Eikenhorst bewoonde.

Het vaandel heeft een afmeting van 192 x 204 cm. En bevat 2 rood omlijnde kaders waarbinnen diverse blad
en bloemmotieven zijn afgebeeld in de kleuren rood en groen.
In het binnenste kader is een bourgondisch kruid afgebeeld wat weer wordt doorsneden door het medaillon
van het vaandel. Tussen de balken van het kruis zijn weer rode en groene bladmotieven aangebracht. Het
medaillon van het vaandel is een kopie van de standaard welke reeds eerder werd vervaardigd door mevr.
Van Lanschot.

In de optocht wordt het vaandel meegevoerd direct achter de tamboers en bazuinblazers en voor de koning
met zijn zilverdragers.

Het vaandel wordt om de 4 jaar verpacht aan de meestbiedende. Deze heeft hiermee een zetel in de
overheid van het gilde en is gerechtigd het vaandel in de optocht te dragen.
Het zwaaien van het gildevaandel, tijdens de consecratie in een H. Mis, bij een eed van trouw of als
afscheidsgroet aan een overleden gildelid, gebeurd alleen door de hoofdvendelier van het gilde.

De eed van trouw wordt afgelegd aan een nieuw benoemde pastoor binnen de Essche parochie of een
nieuw benoemde burgemeester van de gemeente waarvan Esch deel uit maakt. Dit gebeurd tijdens de
officiële inhuldiging door 3x rechts en 3x links over het hoofd te zwaaien.

Van een overleden gildelid wordt afscheid genomen door 3x rechts en 3x links over de kist te zwaaien en
het vaandel daarna enkele momenten op de kist te laten rusten. (Echtgenoten van gildeleden welke zelf
geen gildelid zijn kunnen eveneens met gildeeer worden begraven doch hierbij wordt het vaandel niet
gezwaaid).

Tijdens het koningschieten is de koning gerechtigd om éénmaal over het gildevaandel te lopen. Dit gebeurd
direct na zijn inhuldiging.

Wanneer het gilde de kerk passerd wordt met het vaandel de kerk gegroet doordat het door de vaandrig
naar de kerk woordt gekeerd. Bij het passeren van een eretribune houdt de vaandrig het vaandel recht naar
voren gekeerd zodat het vaandel kan worden gegroet.
In 2014 is er een nieuw vaandel gekomen