Gewonnen gildenzilver in de zilverkasten
,s-Hertogenbosch belang
St. Joris te paard (madaille)
Schoonste verzameling schilden
2e prijs standaardrijden (schild)
Mooiste Koningschild
3e prijs trommen
Boxmeer,31
Boxmeer
Boxmeer (afbeelding Koningin Wilhelmina)
2e prijs schoonste verzameling schilden
Oudste zilver
2e prijs M. Konings St. Catharinagilde
Schoonste geheel
4e prijs standaardrijden (medaille)
2e prijs schoonste standaardrijder (schild)
2e prijs trommen (plaqette)
Oudste ? ? ?
Grootste verzameling gildenschatten
2e prijs schoonste vaandel
Schoonste gildenschatten
Schoonste papagaai
Oudste trom
2e prijs trommen Nil Verhoeven
1e prijs trommen slaan (medaille)
2e prijs trommen
1e prijs standaardrijden (medaille)
2e prijs vendelen jeugd Maasland
Schoonste geheel
Schoonste paard (schild)
Ordelijkste geheel
2e prijs schoonste vaandel
Mooiste opgetuigd standaardpaard (medaille)
1e prijs beste standaardrijder (medaille)
2e prijs roffelen
1e prijs geweerschieten
5e prijs geweerschieten
8e prijs geweerschieten
M.4.T.
Mooiste ongekostumeerd gilde
2e prijs standaardrijden Landjuweel (schild)
1e prijs standaardrijden (medaille)
Oudste juweel (koperen schild)
Schoonste standaard (koperen schild)
Schoonste verzameling schilden
1e prijs groepsvendelen
1e prijs groepsvendelen klasse C
Ordelijkste geheel in de optocht
Oudste schild
Schoonste vaandel
Schoonst opgetuigd standaardpaard
2e prijs schoonste standaard
Schoonste gildenvaandel
2e prijs schoonste vaandel
1e prijs schoonste gildenvaandel
1e prijs St. Joris 30
3e prijs trommen slaan 99P
Oudste standaard
Oudste trom
Sint Sebastiaan
Herinneringsschild (Landjuweel)
P. Kamerbeek 350 jaar St. Willebrordusgilde
Herinnering St. Bastiaan
Korps geweer
2e prijs oudste standaard
1e prijs standaardrijden optocht (schild)
Mooiste zilver
6e prijs korps geweer
Oudste Koningsschild
1e korps (gouden medaille)
3e prijs korps geweer
Kampioenschap schuttersbond Oisterwijk e.o.
1e prijs geweer op wip
6e prijs korps geweer
4e prijs St. Hubertus (Lauwertak)
Oudste gildenbroeder
Roffelen
Oudste gildenbr. in de optocht Naris Konings
Oudste gildenbroeder
1e prijs korps geweer
3e prijs korps geweer
3e prijs korps geweer (Landjuweel)
1e prijs trommen gildentr. (Harrie v. Grinsven)
3e prijs korps geweer
1e prijs korps geweer (Gouden medaille)
Koningskruis
Oudste trom roffelen
Schild 1934-1959 (Harrie van Grinsven)
2e prijs weerbaarheid
Herinneringschild 25 jaar Kring Maasland
Oudste gildenbroeder in de optocht
Oudste standaard
7e prijs korps geweer (Landjuweel)
Oudste gildenbroeder (Landjuweel)
Oudste standaard
1e prijs korps geweer
5e prijs trommen / roffelen (Harrie v. Grinsven)
2e prijs trommen gildetrom (Harrie v. Grinsven)
1e prijs korps geweer
Koningskruis (Chrispijn)
Koningskruis
4e prijs opening boom herrinering St. Bastiaan
Kampioenschap schuttersbond Oisterwijk e.o.
Oudste gildenbroeder optocht (L.Konings 88 j.)
Kampioen geweer
3e prijs korps geweer
Koningskruis 2e kamp
3e prijs marsslaan/roffelen (H. v. Grinsven)
Oudste gildenbroeder
1e prijs trommen muziek trom (H. v. Grinsven)
1e prijs roffelen gildetrom ((Harrie v. Grinsven)
5 e prijs mooiste gilde (Landjuweel
Mooiste gekostumeerd gilde
Oudste gildenbroeder in de optocht
Mooiste verzameling Koningszilver
5e prijs korps geweer
3e prijs standaardrijden (Schild)
2e prijs trommen H. v. Grinsven (landjuweel)
2e prijs standaardrijden (Schild)
Oudste gildenbroeder in de optocht
Mooiste geheel optocht
M.J. Konings L.zn.
Oudste gildenbroeder optocht (Landjuweel)
4e prijs korps geweer
Koningskruis
Legpenning met afbeelding van Prins Bernhard
Mooiste koningszilver
2e prijs standaardrijden (Schild)
Mooiste papagaai
Oudste gildenbroeder in de optocht
Kampioen geweer
1e prijs korps geweer
Mooiste vaandel na 1900
2e prijs korps geweer
Herinneringsschild
3e prijs korps geweer
5e prijs korps geweer
7e prijs korps geweer
Mooiste Koningszilver
Koningskruis
P. Kamerbeek herinnering kringgildendag
1e prijs standaardrijden (Schild)
Medaille afb. ruiter te paard/boom op achterz.
1e prijs gildentrom klasse A (H. v. Grinsven)
2e prijs korps geweer
Mooiste gildentrom
Herinnering Zandley
Mooiste vaandel
4e prijs korps geweer
Koningskruis
2e prijs korps geweer (Landjuweel)
1e prijs viertal geweer (Landjuweel)
Herinneringschild (Landjuweel)
P. Walboomers herinnering 400 j. St. Will.gilde
Herinneringschild (Landjuweel)
3e prijs korps geweer (Landjuweel)
3e prijs korps geweer (Zandley)
2e prijs gildentrom (Harrie van Grinsven)
Herinneringschild
Best onderhouden standaard
2e prijs korps geweer
3e prijs viertal geweer
3e prijs klosschieten
1e prijs gildentrom (Harrie van Grinsven)
3e prijs algemeenklassement
2e prijs korps geweer
2e prijs viertal geweer
1e prijs geweer schieten
Schildje van verdienste
2e prijs groepsvendelen
Herinneringschild
3e prijs viertal geweer
1e prijs begeleiding trommen (H. v. Grinsven)
Herinneringschild
1e prijs groepsvendelen
3e prijs gildentrom (Harrie van Grinsven)
1e prijs algemeenklassement
5e prijs korps geweer
2e prijs marsslaan en roffelen (H. v. Grinsven)
1e prijs groepsvendelen
2e prijs marsslaan en roffelen (H. v. Grinsven)
1e prijs korps geweer
1e prijs marsslaan gildentrom (H. v. Grinsven)
2e prijs korps geweer
2e prijs groepstrommen
1e prijs groepsvendelen
2e prijs algemeenklassement
1e prijs groepsvendelen
3e prijs groepstrommen
1e prijs groepsvendelen
2e prijs algemeenklassement
3e prijs viertal geweer
1e prijs groepsvendelen
3e prijs groepsvendelen (Europees Koning.sch)
Herinneringschild
1e prijs groepsvendelen
Mooiste Koningsschild
Herinneringschild
1e prijs viertal geweer
3e prijs groepsvendelen
2e prijs algemeenklassement
1e prijs groepsvendelen
3e prijs viertal geweer
1e prijs personeelschieten (Leo Verhoeven)
3e prijs personeelschieten (Jozef Verstijnen)
Herinnderingschild (Landjuweel)
1e prijs groepsvendelen (Landjuweel)
Herinneringschild
Mooiste Koningsschild voor 1945
2e prijs groepstrommen
1e prijs marsslaan gildentrom (H. v. Grinsven)
2e prijs groepsvendelen
5e prijs algemeenklassement
2e prijs groepsvendelen
Herinneringschild (Landjuweel)
1e prijs groepsvendelen 4 - 5 personen
Draagschildje 50 jaar lid (Jan van Kempen)
1e prijs groepsvendelen
Herinneringschild
1e prijs groepsvendelen
Mooiste gildenvaandel
Mooiste gildentrom
2e prijs viertal geweer
3e prijs viertal geweer
3e prijs korpsgeweer
2e prijs gildentrom (Harrie van Grinsven)
5e prijs algemeenklassement
3e prijs groepsvendelen
1e prijs groepstrommen
1e prijs groepsvendelen
1e prijs groepsvendelen
4e prijs algemeenklassement
Herinneringschild
1e prijs groepsvendelen
2e prijs groepsvendelen
1e prijs groepsvendelen
3e prijs groepstrommen
Herinneringschild
2e prijs algemeenklassement
1e prijs groepsvendelen
Herinneringschild
2e prijs groepsvendelen senioren
Mooiste standaard
2e prijs groepsvendelen
2e prijs groepsvendelen jeugd
Herinneringschild
1e prijs groepsvendelen
3e prijs korps geweer
1e prijs groepsvendelen jeugd
Mooiste Koningsschild
2e prijs algemeenklassement
1e prijs groepsvendelen
1e prijs groepsvendelen (Brabants Kampioen)
Herinneringschild
1e prijs groepsvendelen
3e prijs algemeenklassement
1e prijs groepsvendelen
1e prijs groepsvendelen jeugd
3e prijs viertal geweer
2e prijs groepsvendelen (Brabants Kampioen)
Herinneringschild 50 jaar Kring Maasland
2e prijs groepsvendelen jeugd
1e prijs groepsvendelen
Herinneringschild
1e prijs groepstrommen
5e prijs algemeenklassement
1e prijs groepsvendelen
Herinningschild
1e prijs groepsvendelen
2e prijs viertal geweer
1e prijs algemeenklassement
1e prijs groepsvendelen jeugd
2e prijs groepstrommen
3e prijs groepsvendelen
Herinneringschild
Herinneringschild
1e prijs groepsvendelen
1e prijs groepsvendelen jeugd
Herinningschild
1e prijs groepsvendelen
1e prijs groepsvendelen jeugd
2e prijs algemeenklassement
2e prijs groepstrommen
2e prijs groepsvendelen jeugd
3e prijs algemeenklassement
Herinneringschild
2e prijs groepstrommen opgildentrom
3e prijs groepsvendelen senioren
1e prijs groepsvendelen jeugd
Herinneringschild (Landjuweel)
2e prijs algemeentklassement
1e prijs groepsvendelen 4 - 5 personen
1e prijs groepsvendelen jeugd
1e prijs groepsvendelen 4 - 5 personen
2e prijs groepsvendelen jeugd
2e prijs algemeenklassement
2e prijs groepstrommen klasse A
1e prijs groepstrommen klasse A
1e prijs groepsvendelen jeugd
Herinneringsbord
1e prijs mooiste gildenstandaard na 1962
2e prijs schoonste geheel in de optocht
2e prijs groepsvendelen senioren 4 - 5- pers.
Brabantskampioen korpsschieten
1e prijs groepsvendel. jeugd (Brabants Kamp.)
Herinneringschild
1e prijs groepsvendelen 4 - 5- personen
2e prijs groepsvendelen jeugd
2e prijs viertal geweer
2e prijs groepsvendelen 4 - 5 - personen
1e prijs groepsvendelen jeugd
Herinneringschild
1e prijs viertal geweer (Brabants Kampioen)
Pijnenburghoed (geschonken d. F. Plantema)
1e prijs mooiste gildenstandaard
1e prijs groepsvendelen 6 of meer personen
4e prijs algemeenklassement
Herinneringschild liefdadigheidsgildendag
1e prijs groepsvendelen
Herinneringsbord gildendag
Herinneringschild Willibrordusviering
Draagschildje 40 jaar gildenbroeder Jos Sterks
50 jaar priester Prof. Geboers
Herinneringschild liefdadigheidgildendag
2e prijs groepsvendelen
2e prijs viertal geweer
2e prijs algemeenklassement
1e prijs groepsvendelen
2e prijs schieten viertal (Brabants Kampioen)
Herinneringschild
Penning Kring Maasland 40 jaar gildenbroeder
Schildje 40 jaar gildenbroeder Leo Verhoeven
Draagschildje 60 j. gildenbr. Jan v. Kempen
Herineringschild
1e prijs groepsvendelen 4 - 5 personen
2e prijs korps geweer op wip
3e prijs algemeenklassement
Herinneringschild
1e prijs groepsvendelen senioren
1e prijs groepsvendelen senioren
Herinneringschild Mgr. Sondaal 50 j. priester
Herinneringschild liefdadigheidsgildendag
1e prijs groepsvendelen
Herinneringschild
Herinneringspenning van 1970
L. Verhoeven draagschild gildendag 1972
L. Verhoeven 1e prijs pers. 1979 Moergestel
L. Verhoeven draagschildje 40 j. gildenbr. 1990
L. Verhoeven schildje Kring Maasland 40 j. lid
Herinneringschild
Herinneringschild (Landjuweel
Herinneringschild
3e prijs algemeenklassement
Herinneringschild
Herinneringschild
Herinneringschild
1e prijs viertal geweerschieten
Herinneringschild
Herinneringschild
3e prijs Jeu de boules
Herinneringschild 200 j. bestaan N. Brabant
Herinneringschild
2e prijs groepsvendelen Europees schutters tr.
Herinneringsplaquette Europees Schuters tr.
Herinneringschild
Herinneringschild
Herinneringschild
Herinneringschild
Tinnen bord nalatenschap fam. van Roosmalen
Herinneringschild
3e prijs jeu de boules
3e prijs viertal geweer
3e prijs algemeenklassement
3e prijs jeu de boules
Herinneringschild
2e prijs groepsvendelen
Draagschildje gildenheer H. Beex
2e prijs jeu de boules (Heerboer)
Herinneringschild
1e prijs jeu de boules (Landjonker)
3e prijs groepsvendelen
Draagschildje 50 jaar gildenbroeder Jos Sterks
3e prijs jeu de boules
3e prijs algemeenklassement
Kringonderscheiding 70 j. lid Jan van Kempen
Draagschildje 70 j. gildenbroeder J. v. Kempen
Herinneringschild
1e prijs mooiste Koningschild
Herinneringschild (Landjuweel)
5e prijs jeu de boules Knecht (Landjuweel
5e prijs optocht
2e prijs trombegeleiding
Herinneringschild
3e prijs algemeenklassement
1e prijs korps klosschieten
2e prijs groepsvendelen
3e prijs jeu de boules
2e prijs algemeenklassement
1e prijs jeu de boules (Landjonker)
1e prijs groepsvendelen 4/5 personen
2e prijs groepstrommen klasse B
3e prijs geweerschieten viertal
1e prijs groepsvendelen
1e prijs trombegeleiding bij het vendelen
2e prijs jeu de boules (Heerboer)
1e prijs schieten viertallen
Hoofdmanschild (schutskamer)
1e prijs mooiste papagaai
1e prijs groepsvendelen 4/5 personen
Herinneringschild
1e prijs viertal geweer
1e prijs groepsvendelen 4/5 personen
Herinneringschild
3e prijs viertal geweer
1e prijs korps gweer
1e prijs viertal geweer
4e prijs algemeenklassement
Herinneringschild
Herinneringschild
3e prijs viertallen geweer
2e prijs groepsvendelen
Den Bosch
Stratum
Esch
Vught
Moergestel
Moergestel
Boxmeer
Boxmeer
Boxmeer
Haaren
Bergen
Strijp
,s-Hertogenbosch
,s-Hertogenbosch
,s-Hertogenbosch
Besoyen
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Besoyen
Berlicum
? ? ?
Berlicum
Rosmalen
Rosmalen
Rosmalen
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Enschot
Enschot
Enschot
Enschot
,s-Hertogenbosch
Vught
Teteringen
Helvoirt
Helvoirt
Teteringen
Teteringen
Teteringen
Teteringen
Teteringen
Loon op Zand
Breda
Breda
Leur
Rosmalen
Loon op Zand
Moergestel
Moergestel 30
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Oosterhout
Boxmeer
Esch
? ? ?
Berkel
Nuland
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Rosmalen
Herpt
Besoyen
1955 - 56
Overloon
Udenhout
Berkel
Waalwijk
Rosmalen
Beugen
Dinther
Besoyen
Besoyen
Beugen
Dinther
Dinther
Herpt
Herpt
Rosmalen
Loon op Zand
Udenhout
? ? ?
Den Dungen
Den Dungen
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Den Dungen
Tilburg
Berkel
Besoyen
Besoyen
Drunen
? ? ?
1958 - 1959
Berkel
Berkel
Berkel
Berkel
Drunen
Drunen
St. Michielsgestel
St. Michielsgestel
Eindhoven
St. Michielsgestel
St. Michielsgestel
St. Michielsgestel
St. Michielsgestel
St. Michielsgestel
Oirschot
Besoyen
Besoyen
Besoyen
Esch
Oirschot
Berkel
Berkel
? ? ?
Berlicum
Haaren
Haaren
Haaren
Berlicum
Berlicum
Heeswijk
Haaren
Berkel
Heeswijk
Heeswijk
Heeswijk
Oisterwijk
Berkel
Esch
Haaren
? ? ?
Udenhout
Udenhout
Udenhout
Haaren
Nieuwkuijk
Nieuwkuijk
Udenhout
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Esch
Gemert
Gemert
Haaren
Vught
Vught
Knegsel
Knegsel
Knegsel
Well
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Esch
Berkel
Oirschot
Oirschot
Gemonde
Woensel
Woensel
Ayen
Ayen
Ayen
Vessem
Vessem
Haaren
Haaren
Diessen
Heeswijk
Heeswijk
Heeswijk
Oeffelt
Oeffelt
Oeffelt
Haaren
Haaren
Haaren
Diessen
Peer
Peer
Rosmalen
Rosmalen
Moergestel
Moergestel
Moergestel
Hooge Mierde
Hooge Mierde
Hooge Mierde
Moergestel
Moergestel
Oirschot
Oirschot
Haarsteeg
Haarsteeg
Haarsteeg
Hoogeloon
Hoogeloon
Overloon
Overloon
Oirschot
Oirschot
Esch
Best
Haaren
Haaren
Haaren
Haaren
Haaren
Haaren
Haaren
Sambeek
Sambeek
Sambeek
Sambeek
Best
Heyen
Heyen
Erp
Erp
Hilvarenbeek
Gemert
Gemert
Gemert
Oostelbeers
Oostelbeers
Tilburg
Tilburg
Loon op Zand
Loon op Zand
Loon op Zand
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Lage Mierde
Lage Mierde
Oirschot
Alphen
Alphen
Haaren
Haaren
Haaren
Haaren
Oirschot
Berkel
Berkel
Berkel
Well
Well
Well
Well
Biest-Houtakker
Biest-Houtakker
Biest-Houtakker
Wintelre
Leuken-Weert
Leuken-Weert
Leuken-Weert
Leuken-Weert
Nuland
Nuland
Nuland
Hooge Mierde
Hooge Mierde
Hooge Mierde
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Leuken-Weert
Leuken-Weert
Leuken-Weert
Leuken-Weert
Leuken-Weert
Soest
Soest
Soest
Soest
Grave
Grave
Grave
Grave
Hoogeloon
Hoogeloon
Hoogeloon
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Luijkgestel
Oirschot
Rijsbergen
Heeswijk
Heeswijk
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Esch
Esch
Vorstenbosch
Vorstenbosch
Overloon
Liempde
Goirle
Goirle
Geijsteren
Esch
Esch
Tilburg
Tilburg
Berlicum
Hooge Mierde
Hooge Mierde
Beek en Donk
Deurne
Esch
Esch
Esch
Alphen
Alphen
Alphen
Aarle Rixtel
Moergestel
Moergestel
Nistelrode
Esch
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Diessen
Diessen
Esch
Esch
Esch
Esch
Loon op Zand
Etten Leur
Middelbeers
Oeffelt
Den Dungen
Well
Moergestel
Moergestel
Liempde
Vlijmen
Vlijmen
Den Bosch
Bakel
Haaksbergen
Haaksbergen
Dinther
Lieshout
Casteren
Esch
Geldrop
Udenhout
Udenhout
Udenhout
Helvoirt
Helvoirt
Vught
Vught
Zijtaart
Oirschot
Oostelbeers
Nuland
Oeffelt
Esch
Elshout
Boxmeer
Esch
Esch
Borkel en Schaft
Borkel en Schaft
Helmond
Helmond
Vorstenbosch
Vorstenbosch
Gemonde
Oploo
Oploo
Oploo
Haaren
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Enschot
Enschot
Enschot
Enschot
Esch
Rosmalen
Rosmalen
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Heeswijk
Heeswijk
Berlicum
Berlicum
Oeffelt
Deurne
Haarsteeg
Haarsteeg
Haarsteeg
1904
1912
1929
1929
1930
1930
1931
1931
1931
1931
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
? ?
? ?
? ?
? ?
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1953
1953
1953
1953
1954
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960
? ?
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
? ?
1963
1964
1964
1964
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1968
? ?
1968
1968
1968
1969
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
1e prijs jeu de boulestoernooi (Landjonker)
Herinneringschild
1e prijs korps geweer
4e prijs Nederlands kampioenschap
1e prijs mooiste gildeatribuut
4e prijs viertallen geweer
1e prijs korps geweer kamp. NBFS toernooi
4e prijs viertallen geweer opgelegd
3e prijs viertallen geweer
1e prijs jeu de boulestoernooi (Landjonker)
Herinneringschild
Heringeringschild (Landjuweel)
1e prijs jeu de boules Landjonker (Landj.)
4e prijs viertallen geweer
1e prijs viertal korpskampioen opgelegd
Herinneringschild
1e prijs schieten viertallen geweer opgelegd
1e prijs jeu de boulestoernooi (Landjonker)
2e prijs jeu de boules (Heerboer)
1e prijs viertallen geweer opgelegd
1e prijs viertallen geweer opgelegd
3e prijs jeu de boules (Pachter)
Herinneringschild
1e prijs jeu de boules (Landjonker)
1e prijs jeu de boules (Landjonker)
Korpskampioen Bond Haaren
Herinneringsschild
2e prijs viertal geweer opgelegd
1e prijs mooiste papagaai
1e prijs mooiste gildeatribuut
1e prijs groepsvendelen
3e prijs Jeu de boules (pachter)
2e prijs viertallen geweer opgelgd
2e prijs viertallen geweer opgelegd
2e prijs mooiste Koning
2e prijs viertal geweer opgelegd
2e prijs viertal geweer opgelegd
Herinneringsschild
2e prijs viertal geweer opgelegd
2e prijs groepsvendelen
1e prijs viertal geweer opgelegd B. Haaren
2e prijs jeu de boules (Heerboer)
5e prijs jeu de boules (Knecht)
2e prijs groepsvendelen
1e prijs korpskampioen geweer
2e prijs viertallen geweer
Herinneringsschild
1e prijs korpsgeweer
2e prijs viertallen geweer
1e prijs jeu de boulestoernooi (Landjonker)
2e prijs groepsvendelen
1e prijs mooiste koningschild van de kring
4e prijs viertallen geweer
1e prijs viertallen geweer korps
1e prijs groepsvendelen
Herinneringsschild
2e prijs jeu de boules (Heerboer)
2e prijs jeu de boules (Heerboer)
3e prijs jeu de boule (Pachter)
2e prijs viertallen korps
1e prijs korps geweer
Herinneringsschild
3e prijs jeu de boules (Pachter)
3e prijs viertal geweer


Berkel
Lierop
Lierop
Nieuwkuijk
Maren-Kessel
Maren-Kessel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Drunen
Esch
Netersel
Oisterwijk
Oisterwijk
Moergestel
Moergestel
Goirle
Goile
Esch
Loon op Zand
Loon op Zand
Berkel
Berkel
Etten-Leur
Etten-leur
Esch
Berkel
Oirschot
Oirschot
Gemonde
Gemonde
Gemonde
Gemonde
Gemonde
Nieuwkuijk
Neer
Neer
St. Michielsgestel
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Enschot
Rosmalen
Heeswijk
Heeswijk
Heeswijk
Heeswijk
Hoogeloon
Hoogeloon
Hoogeloon
Dinther
Maren-Kessel
Maren-kessel
Maren-Kessel
Gassel
Gassel
Gassel
Berlicum
Schijndel
Ravenstein
Ravenstein
Alphen
Alphen
Oirschot
Soest

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
Totaal 487 schilden