Mariakapel op de Heikant
Maria-kapel en de Schuts

In het najaar van 1954, de kerk vierde toen het eeuwfeest van de dogma-verklaring van de Onbevlekte Ontvangenis
van de H. Maagd Maria, bouwden de parochianen van Esch een kapel, die zij toewijdden aan "Maria Koningin".
Het initiatief tot de bouw van deze kapel kwam van pastoor Hens, de architect was de heer Drijvers uit Oisterwijk.

Van de plaats waar de kapel gebouwd werd schreef iemand, dat ze een oase was van stilte, groen en eenzaamheid.

In latere jaren raakte die kapel, mogelijk mede vanwege de eenzame ligging, min of meer in een staat van
verwaarlozing, het werd tijd dat er meer naar omgekeken werd.

Op initiatief van pastoor Ketelaars nam in mei 1973 het gilde van St. Willebrordus "De Schuts" uit Esch in de geest
van het oude gilde-devies "voor altaar en haard" het beschermheerschap van de Mariakapel op zich.
Onder leiding van de toenmalige hoofdman werd aan dat beschermheerschap gewerkt: onkruid werd opgeruimd,
nieuw zand aangereden, de toegang werd verhard, nieuwe planten aangepoot, verwaaide dakpannen
gerestaureerd, de verflaag werd vernieuwd en oude stoelen door bankjes vervangen.

Later werden met medewerking van het gilde de glas- in- lood raampjes herstelt.
Door Mevrouw Kat zijn in de zijwanden van de kapel twee mooie taferelen uit het leven van de H. Maagd Maria
geschilderd.
En zo mag de parochie van Esch zich weer verheugen over het bezit van een mooie, goed onderhouden kapel die
mede dank zij het onderhoud door de schuts, in een groeiende belangstelling staat.

Sindsdien wordt het Mariakapelletje door het St. Willebrordusgilde onderhouden met hulp van veel vrijwilligers.