Reglement van het Koningschieten

Aan het Koningschieten kunnen deelnemen; de beschermheer, alle gildenheren en gildenvrouwen en alle
door de vergadering aangenomen leden van het gilde.

De oude koning lost het eerste schot op de Koningsvogel, de volgorde van de overigen wordt door loting
bepaald.
De benodigde munitie wordt door het gilde beschikbaar gesteld, gebruik van eigen munitie is niet
toegestaan.
Indien de Koningsvogel reeds in de eerste ronde valt, wordt er een nieuwe vogel op de boom geplaatst en
begint het schieten van voren af aan. De eerste ronde is beëindigd zodra de oude (Koning) voor de tweede
keer aanlegt.

Degenen die nog mee willen doen als het schieten al is begonnen kunnen alsnog een lot trekken en worden
op die plaats op de lijst bijgeschreven.
Mocht hun beurt in de lopende ronde reeds voorbij zijn dan komen zij in de volgende ronde pas aan de
beurt.
Alle schutters beneden de 65 jaar moeten uit vrije hand schieten.
De oudere mogen desgewenst opgelegd schieten.

Hij die de kop, de staart of een vleugel van de vogel afschiet betale terstond een bedrag van € 10,00 .
Hij die na de eerste ronde het laatste stuk van de vogel naar beneden schiet en het Koningschap niet wenst
te aanvaarden, kan voor € 100,00 een nieuwe vogel op de
Re
boom laten zetten. Hij mag dan zelf niet meer mee schieten.
De volgende op de lijst gaat dan verder op de nieuwe vogel, die ook geen volle ronde hoeft te staan.

Rechten en plichten van de Koning
De Koning heeft tijdens zijn Koningschap éénmaal het recht om over het gildenvaandel te lopen, en wel
tijdens zijn inhuldiging.
Tijdens zijn Koningschap maakt de Koning automatisch deel uit van het bestuur.

De Koning is verplicht een bedrag van € 10,00 in de gildenkas te storten, en binnen een jaar een zilveren
schild aan het Koningsvest te hangen.
De Koning is eveneens verplicht om tijdens zijn gehele Koningschap het Koningszilver te onderhouden en
het te dragen bij alle gildenactiviteiten waar dit nodig is.

Gedurende zijn Koningschap is de Koning verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het
Koningszilver.